Persaankondiging Zonder wrijving geen glans is live: interactief kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd. Terug

Zonder wrijving geen glans is live: interactief kennisplatform voor conflicthantering in de nieuwe tijd.
door Evelien Kroese
6 november 2013

Het nieuwe conflicthanteren of hoe u conflictvaardiger kunt worden in de nieuwe tijd.

Voorbeelden uit de praktijk worden afgewisseld met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, columns en tips & tricks van organisaties die het nieuwe werken toepassen. Een ABC-darium helpt u conflictvaardiger te worden. De zelfscan die op de website te vinden is, maakt deel uit van wetenschappelijk onderzoek. Na het invullen volgt direct een adviesrapport. Wij gebruiken de geanonimiseerde data om meer inzicht te krijgen in de voorwaarden voor een vruchtbare conflicthantering.

Het nieuwe werken en conflicten
Wat is de invloed van tijd- en plaats onafhankelijk werken op het ontstaan van conflicten? Hoe kunnen conflicten succesvol worden (h)erkend en gehanteerd als je elkaar minder vaak ziet? Is een positieve opbrengst uit conflicten zoals innovatie en creativiteit ook mogelijk? Door kennisdeling, training en voorlichting, kunnen sluimerende conflicten eerder worden (h)erkend, kan escalatie worden voorkomen en wordt een positieve opbrengst mogelijk. Wij noemen dit het nieuwe conflicthanteren.
 
Wat bied ZWGG organisaties en ondernemers?

  •  Informatie over de risico’s op het ontstaan en escaleren van conflicten in de nieuwe tijd
  • Conflicten eerder leren (h)erkennen, conflictescalatie voorkomen en een opbrengst uit conflicten kunnen halen.
  • Bewustwording van de noodzaak om de huidige vorm van conflicthantering aan te passen en een conflicthanteringmethode te ontwikkelen die past bij de nieuwe werkomgeving.
  • Het aanreiken van goede praktijkvoorbeelden, passende methodes, instrumenten en vaardigheden om met conflicten in het gestelde kader om te gaan.
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek waar praktische adviezen, training en begeleiding uit voortkomen.

Projectpartners
ZWGG is ontwikkeld door mr. Nienke Wiersma, expert conflicthantering en partner bij Mediation Plus en dr. Cathy van Dyck, organisatiepsycholoog en Universitair Hoofddocent Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Het project is mogelijk gemaakt door de NSvP/Kennisplatform InnovatiefinWerk.

Noot voor de redactie
Het woordvoerderschap ligt in handen van projectpartner mr. Nienke Wiersma. Neem voor aanvullende informatie, beeldmateriaal en afspraken voor interviews contact op met Evelien Kroese, communicatie adviseur, op: 06 – 1603 4150 of via email: e.kroese@xs4all.nl.