Zelfscan

Vragenlijst conflict

Welkom bij de zelfscan Conflicthantering in een nieuwe tijd. Met dit instrument kunt u de sterktes en zwaktes van uw werkvorm in kaart brengen. Terugkoppeling wordt gegeven middels een geautomatiseerd rapport met advies over uw scores en (ontwikkel)mogelijkheden.

Duur invullen vragenlijst

De duur van het invullen bedraagt ca. 10 to 15 minuten. Tijdens het invullen kunt u telkens op het balkje onderin het scherm de voortgang volgen.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om wat volgens u het best van toepassing is. Denk bij het invullen niet te lang na. U kunt het beste het antwoord dat u in eerste instantie het best passend vindt aanvinken.

Op een ander moment verder gaan

U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. U kunt het invullen op elk gewenst moment onderbreken en op een ander moment verder gaan. Hiervoor gebruikt u de knop 'OPSLAAN & LATER VERDER GAAN' die u in de rechterbovenhoek van de pagina ziet staan.

Indien u ervoor kiest om het invullen van de vragenlijst te onderbreken, zal om uw e-mailadres worden gevraagd. Als u na een onderbreking opnieuw via de link uit de uitnodigingsmail inlogt, keert u automatisch terug naar de plek in de vragenlijst waar u was gebleven. Het maakt niet uit vanaf welke computer u de vragenlijst (verder) invult, zolang u maar inlogt via de link die naar uw e-mailadres gemaild is.

Waarborging anonimiteit

Deze vragenlijst is anoniem en uw antwoorden kunnen niet worden herleidt naar u of uw organisatie. Alleen de onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben inzage in de anonieme antwoorden. De gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

Het e-mailadres dat u invult indien u de vragenlijst onderbreekt, wordt enkel gebruikt om u een persoonlijke link toe te sturen waarmee u het invullen van de vragenlijst op een later tijdstip kunt voortzetten. Om de anonimiteit van uw antwoorden te waarborgen, wordt uw e-mailadres op een andere plaats opgeslagen dan uw antwoorden en is uw e-mailadres niet bereikbaar voor de onderzoekers van de Vrije Universiteit. Wanneer u de vragenlijst heeft voltooid wordt uw e-mailadres definitief verwijderd.

Verder gaan met een opgeslagen scan