Onderzoek Zonder wrijving geen glans, conflictenleer en omgaan met conflicten. Terug

Zonder wrijving geen glans, conflictenleer en omgaan met conflicten.
door Cathy van Dyck en Nienke Wiersma
vanaf 2010

Onderzoek in samenwerking met dr Cathy van Dyck van de Vrije Universiteit Amsterdam en The Cat’s Eye naar de opbrengst van conflicten.

In een in 2010 gestart en doorlopend onderzoek, wordt middels voor- en nametingen het effect van conflicthanteringsonderwijs (werkgroepen mediation in de master Rechten aan Radboud Universiteit Nijmegen en master classes profit en non-profit organisaties) het effect van conflicthanteringstraining op de beleving, hantering en uitkomsten van conflict gemeten.

Uit dit onderzoek blijkt reeds dat beter met conflicten omgaan een haalbare kaart is.  Bewustwording, gunstiger beleving, hantering en uitkomsten van conflict kunnen met het vergroten van kennis en vaardigheden versterkt en verbeterd worden.