Tips & Tricks

Tijdens ons onderzoek hebben we opnames gemaakt van korte en concrete tips uit de praktijk. Hoe kan je het beste omgaan met conflicten in deze nieuwe tijd? En hoe voorkom je conflicten bij de invoering van het nieuwe werken?

"Opnieuw structuur aanbrengen. Leren conflicten te (h)erkennen en confrontatie durven aangaan"

"Vroeg handelen, wees pre-competitief, laat het niet escaleren en handel niet te procedureel. Accepteer een mismatch, heb respect en blijf mensgericht"

"Doen wat je denkt dat goed is en niet altijd wachten op vertragende goedkeuring. Excuses kunnen aanbieden. Waarde creƫren"

"Dingen uitspreken die voorheen werden ingeslikt. Aangeven wat het met je doet zonder verwijten naar de ander of de situatie. In dialoog gaan en transparant zijn"

"Helder en duidelijk communiceren, veel praten in een open dialoog. Dingen van boven uitzetten en van binnen inkleuren. Eigen verantwoordelijkheid en voorbeeldgedrag tonen"

"Betrek medewerkers bij de invoering, maak de verschillende doelen en belangen van partijen helder en benut deze. Structureer contactmomenten voor feedback en spreek af om elkaar regelmatig te ontmoeten"

"Ga het gesprek aan bij de invoering. Pak gedrag en cultuur aan. Begin met een pilot en leer van wat misgaat"

"Zorg dat je in een vroeg stadium conflicten kunt herkennen en adresseren. Neem je eigen verantwoordelijkheid om je collega's op te zoeken, het gesprek aan te gaan en het conflict op te lossen zodat de uitkomst positief is"

"De directie heeft bij invoering HNW veel tijd besteed aan 'the human factor' en laat voorbeeldgedrag zien. Loslaten levert rendement op'

"Geef leidinggevenden bij de invoering van HNW een voorsprong op de medewerkers zodat ze de dragers van de gedrags- en cultuurverandering kunnen zijn"

"Communiceer duidelijk over de verwachtingen en check de verwachtingen bij de medewerkers. Maak goeie afspraken over wat de bedoeling is. Zorg dat de route duidelijk is voor het geval het niet goed gaat. Zorg dat het management competent is"

"Zoek de verbinding. Stem verwachtingen goed af. Conflicten ontstaan doordat je te lang wacht met afstemmen. Benader elkaar vanuit respect, gelijkwaardigheid en professionaliteit"

"Neem de tijd om HNW te laten landen. Laat zien hoe het voordeel op kan leveren. Management moet het goeie voorbeeld geven. Stel tijd en begeleiding beschikbaar aan diegenen die het niet meteen oppakken"

"Sociale innovatie is de motor achter elke technische innovatie. Nadeel is dat je altijd moet uitleggen wat sociale innovatie is"