Interview met dr. Cathy van Dyck

‘Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) het nieuwe werken gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’ Wij vragen het dr. Cathy van Dyck, organisatiewetenschapper en medeaanvrager van het NSvP project ‘Zonder wrijving, geen glans’, over het nieuwe werken en conflicthantering.

Als organisatiewetenschapper en psychologe ben ik nieuwsgierig naar thema’s die een nega-tieve connotatie hebben. Zo kunnen ‘fouten’ of ‘conflicten’ een negatief gevolg hebben, maar ook een positief gevolg. Het denken over deze twee begrippen wordt gekleurd door een nega-tieve associatie. Negatieve of positieve gevolgen van een fout of conflict hangen af van hoe je er mee omgaat. In het eerste onderzoek dat ik samen met Nienke Wiersma heb opgezet, keken we of mensen kunnen leren conflictvaardiger te worden. Deelnemers aan het onderzoek kregen in een reeks werkgroepen informatie over conflicten en conflicthantering. Daarnaast kregen zij oefeningen in conflictvaardigheid. Er ontstond een nieuwe visie op conflicthantering, ‘het nieuwe conflicthanteren’! Nu proberen we met ons tweede onderzoek een bewustwording op gang te brengen betreffende de betekenis van conflicten in het kader van het nieuwe werken. Specifiek gaat het om een verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap, vertrouwen en conflict. Daarbij is het van belang dat we ons bewust zijn van die factoren die onze kijk op conflicten beïnvloeden. Zo wordt specifiek gekeken naar die aspecten van het nieuwe werken, waaronder veranderingen in de wijze van communiceren, die een rol spelen in het vergroten van de kans op conflicten en die de kans op conflictescalatie vergroten.

Het uiteindelijke doel van ons project is om individuen en organisaties kennis, informatie en instrumenten aan te reiken voor een goede hantering van conflicten in de context van het nieuwe werken. Het aanreiken van heldere praktijkvoorbeelden draagt hiertoe bij, evenals de online zelfscan. Deze geeft maatadvies aan mensen die meer willen weten over hun conflict-vaardigheid in relatie tot het nieuwe werken. Na het invullen van deze zelfscan krijg je direct advies. De online zelfscan meet eveneens anoniem die aspecten die samenhangen met conflicthantering en het nieuwe werken. ‘Welke betekenis kent men toe aan conflicten? Hoe gaat men ermee om? Welke voorspellingen kunnen wij aan de hand hiervan doen?’ zijn de vragen die wij ons hierbij stellen.