ColumnThuiswerkverbod Yahoo of hoe krijg je de kinderen op tijd naar bed? Terug

Thuiswerkverbod Yahoo of hoe krijg je de  kinderen op tijd naar bed?
door Nienke Wiersma

Vorige week lekte de reactie van Yahoo’s CEO Marissa Mayer op het thuiswerkverbod uit. Mayer zou het thuiswerkverbod ‘het beste voor het bedrijf’ vinden. De negatieve reacties na deze verklaring waren niet van de lucht en leverden Yahoo flink wat kritiek op. Het zou medewerkers hun vrijheid ontnemen, het zou de talenten van de medewerkers beknotten, medewerkers voelden zich gecontroleerd en ‘jaren terug in de
tijd geworpen’.

Hoe zou het komen dat de reacties zo fel waren? Zou het woord ‘verbod’ er iets mee te maken hebben? Als je iets verbiedt, veronderstel je dat je een ander iets ontneemt of ergens van weerhoudt. Iets wat wel belangrijk is voor die ander…
Dat voelt onrechtvaardig en leidt tot felle reacties. Je bent het er al snel helemaal niet mee eens! Jij wil het wel!

Het doet me denken aan het trucje dat ik vroeger weleens gebruikte toen mijn kinderen nog niet doorhadden dat het een paradoxaal trucje was. Ik verbood mijn kinderen naar hun kamer en naar bed te gaan.
De paradox zat hem er natuurlijk in dat ik op dat moment heel graag wilde dat ze naar boven en naar bed zouden gaan. Het werkte wel eens. Door ze iets te verbieden, werd bij hen de suggestie geboren dat ze iets niet mochten wat ze wel graag wilden, namelijk naar hun kamer en naar bed. En dan maar roepen: “wij willen naar boven, wij willen naar boven!”

Door zo nadrukkelijk te spreken van een verbod wordt een belangentegenstelling verondersteld: het thuiswerkverbod is wel goed voor het bedrijf maar niet goed voor de medewerkers van Yahoo…een conflict is geboren.

Maar is dat ook echt zo?
Is het niet gebaseerd op een aanname dat het niet in het belang is van de Yahoo mede- werkers om op het kantoor in Sunnyvale te komen werken, dat het verbod hun talenten beknot etc.

Als je eens een inventarisatie zou maken van de belangen van het bedrijf en de belangen van de medewerkers, dan zou je al snel zien dat er ook veel gezamenlijke en verenigbare belangen zijn. Marissa Mayer verklaarde onder andere ook dat het thuiswerkverbod werd ingevoerd omdat de bedrijfscultuur helemaal verwaterd zou zijn. Een goede bedrijfscultuur lijkt een echt goed voorbeeld van een gezamenlijk belang, dat wil toch iedereen wel bij Yahoo.

Het moet voor een creatief bedrijf als Yahoo toch mogelijk zijn om voor de huidige pro- blemen een oplossing te bedenken die tegemoet komt aan zowel de belangen van het bedrijf als aan de belangen van de medewerkers, een optimale oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Of was het thuiswerkverbod eigenlijk ook een paradoxale interventie van Yahoo?