Auteursprotocol Terug

Hieronder tref je een handreiking aan voor het aanleveren van jouw redactionele bijdrage aan ons platform Zonder wrijving geen glans. Conflicthantering in een nieuwe tijd. Wij benaderen auteurs doorgaans actief voor bijdragen, maar staan natuurlijk ook open voor goede ideeën van buiten. Wil je bijdragen, neem dan contact met ons op. Bijdragen kunnen bestaan uit artikelen, filmpjes, interviews, columns, tweets, blogs, aankondigingen van (nieuw) onderzoek, publicaties en/of evenementen, persberichten, recensies en managementsamenvattingen.  

Richtlijnen voor geselecteerde bijdragen
1. Bijdragen worden in overleg met ons vastgesteld. Het kan gaan om een eenmalige of om regelmatige bijdragen. Vanzelfsprekend bespreken we de wederzijdse wensen en ideeën, inhoudelijk interessante invalshoeken, context en planning.

2. Bijdragen worden altijd gepubliceerd met een link naar je eigen website, forum en/of Linked In profiel, waardoor het platform ook met recht een podium wordt voor jouw deskundigheid.

3. Bijdragen dienen wat tekst en beeld betreft aan onderstaande richtlijnen te voldoen:
-    Een pakkende titel van max. 40 tekens (met verhelderende subtitel).
-    Jouw naam en gegevens als auteur incl. telefoonnummer, e-mail en website.
-    Inleiding van ca. 150 woorden waarin je het onderwerp kort neerzet.
-    In ca. 500 tot 1000 woorden een verdere toelichting op/uitleg van je onderwerp.
Heb je meer woorden nodig of is je tekst te wetenschappelijk voor een wat breder publiek, dan verwijzen wij je graag door naar onze externe redacteur Evelien Kroese. Zie punt 4 hierover.  
-    Neem een conclusie, aanbeveling of advies op in je bijdrage als daar sprake van is.
-    Onderaan je bijdrage: alle relevante data rond betrokken partijen en/of organisatie(s), gebruikte bronnen, relevante links, contactpersonen en contactgegevens.
-    Goed beeldmateriaal in de vorm van grafieken, foto’s, e.d. Beeldmateriaal graag apart aanleveren met indicatie voor positie in de tekst.
-    Bijdragen als platte tekst aanleveren, dus geen opmaak in kolommen, etc.
-    Filmpjes graag voorzien van titel en korte introductie. Zie de bijschriften bij de korte filmpjes en interviews op de ZWGG-site.  

4. Bijdragen worden indien nodig geredigeerd en aan de website aangepast door Evelien Kroese als externe redacteur. Hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van € 55, - per uur ex. 21% btw. Voorafgaande aan redactie wordt door haar een kostenindicatie gegeven.

5. Redactie vindt plaats binnen anderhalve week na aanlevering. Na jouw akkoord, èn die van de redactie op de aanpassingen, wordt je bijdrage opgemaakt en gepubliceerd. Voor meer informatie en het sturen van je bijdrage: e.kroese@xs4all.nl of bel: 06-16034150.