Nienke Wiersma

mr. Nienke Wiersma, juriste en MfN-registermediator/IMI-certified, partner bij BosnakBender en Mediation Plus. Nienke Wiersma heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het begeleiden van mensen en organisaties in conflictsituaties en bij onderhandelingen. Naast trajecten op het gebied van arbeid- en samenwerkingsconflicten, heeft zij grote ervaring op gedaan in zakelijke en bestuursgeschillen, groepsconflicten en conflicten tussen particulieren. 


Nicole Nuijens

Nicole Nuijens, MSc Beleid, Communicatie en Organisatie en Coördinator VU Academy of Social Sciences (VASS). Nicole is als initiatiefnemer nauw betrokken bij de ontwikkeling en oprichting van VASS, een Academie waarin al het postacademische onderwijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is gebundeld. Kennis en kunde van de wetenschappelijke afdelingen wordt vertaald naar de werkpraktijk van managers, professionals en bestuurders.


Cathy van Dijck

dr. Cathy van Dyck is organisatiepsycholoog en als universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur verbonden aan de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam. Zij verricht sinds 1995 wetenschappelijk onderzoek naar organisatiegedrag en het hoe en waarom achter de meer succesvolle foutenculturen in een verscheidenheid aan organisaties. In 2006 richtte ze The Cat’s Eye op, een adviesbureau voor betrouwbaar organiseren, organisationeel leren en de samenwerking binnen en tussen teams.
drs. ing. Stijn Kingma 
is als docent-onderzoeker verbonden aan de afdeling
Organisatiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit. Hij studeerde in 2009 cum laude af op een onderzoek naar de invloed van sociale relaties op conflicthantering binnen teams. Sindsdien geeft hij inhoudelijk en methodologisch onderwijs. Hij begeleidde tientallen bachelor- en masterscripties over conflict, conflictconflicthantering en de rol van emoties. Ook voerde hij
contractonderzoek uit naar samenwerking en de rol van reflectie binnen multidisciplinaire teams.